Andere trajecten

Natuurlijk wil niet iedereen in de groenvoorziening. Daarom zijn we altijd op zoek naar andere  mogelijkheden en kansen.

Een mooi project is het programma van Defensie “Bijzonder Begeleidingstraject”. Voldoet een jongere via de reguliere weg niet aan aan de selectie eisen, dan is er misschien nog een andere route. Dit kunnen we samen uitzoeken. Jongeren die hiervoor in aanmerking komen helpen wij in het voortraject. De ondersteuning kan zowel op fysiek als op mentaal vlak helpend zijn. Als een jongere door de selectie komt, laten wij het los en worden zij binnen Defensie gekoppeld aan een coach.