Privacy

ReachOut4You verwerkt jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. We voldoen in de behandeling van jouw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je hoe wij daar concreet invulling aan geven.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
ReachOut4You verwerkt persoonsgegevens van jou en/of je kind, omdat jij en/of je kind gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten ga jij ermee akkoord dat wij je persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van jouw kind verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
 • Achternaam en voornaam/voornamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
ReachOut4You verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou en/of je kind:
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens die betrekking hebben op jouw hulpvraag/ de hulpvraag van je kind, waaronder mogelijk gegevens over /m.b.t :
 • Je gezondheid/ gezondheid van je kind
 • Strafrechtelijk verleden
 • Economische status
 • Familiaire relaties / gezinssamenstelling
 • Opleidingen / scholingen
Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan jou / je kind en indien je deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt.
Waarom we deze gegevens nodig hebben:
ReachOut4You verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen :
 • Onderhouden van contact.
 • Het uitvoeren van passende begeleiding.
ReachOut4You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Hoe lang bewaren we de gegevens:
ReachOut4You zal je gegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is ( Jeugdwet en/of WMO ).
Delen met anderen:
ReachOut4You deelt je gegevens alleen met derden wanneer jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reachout4you.nl. ReachOut4You zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op je verzoek reageren.
Beveiliging:
ReachOut4You neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rianca Verhoeven op telefoonnummer : 06-10353451 of via info@reachout4you.nl. Bovendien heb je te allen tijde het recht om een klacht of een bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.
Wijzigingen:
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze site te plaatsen. Wij raden je aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken. De hier vertoonde versie is van 01-01-2022.