Roefeldag

Elke keer weer doen er een heleboel enthousiaste kinderen mee met de roefeldag. Ze worden verdeeld in groepjes en krijgen ieder een aantal adresjes van deelnemende organisaties om een kijkje te gaan nemen.

Hoe leuk is dat ??

Wij ontvangen groepjes van ongeveer 8 kinderen en vertellen wat we zoal doen bij onze dagbesteding. We leggen uit waarom sommige jongeren en jongvolwassen het nodig hebben en wat ze bij ons allemaal kunnen leren. En dan laten we zien dat het ook heel leuk is om deel te nemen aan onze dagbesteding d.m.v. een aantal activiteiten die de kinderen zelf mogen uitvoeren.

Als we ook maar een beetje enthousiasme kunnen overbrengen is het doel geslaagd!