onderwijstrajecten

Voor onze jeugdige deelnemers is gebleken dat het niet haalbaar is om de hele week onderwijs te volgen in het reguliere systeem. Voor deze jongeren zoeken wij naar oplossingen. Omdat iedereen weet hoe belangrijk een opleiding is, bekijken wij samen met de betrokken school of er andere opties zijn.

Het kan zijn dat iemand deels naar school gaat en deels naar dagbesteding komt. Zo is aandacht, concentratie en energie te verdelen over de week.

Echter komt het ook voor dat iemand (tijdelijk) helemaal niet naar school gaat. Ook deze jongeren moeten de gelegenheid krijgen om onderwijs te volgen. Tijdens dagbesteding passen wij daarom momenten in dat ze met begeleiding aan hun schoolwerk kunnen werken.

Indien mogelijk werken we toe naar een terugkeer naar school.