Bijzonder Begeleidingstraject Jongeren KL

Wij zijn benaderd door defensie vanwege het werk wat we doen. Veel van onze deelnemers zijn uitgevallen op school, of ervaren problemen op andere leefgebieden, waardoor zij zich niet optimaal ( hebben) kunnen ontplooien.

Voor deze doelgroep is Defensie een mooi initiatief gestart. Indien er interesse is bij de deelnemer om militair te worden, gunnen zij deze jongeren een loopbaan binnen defensie (uiteraard zijn er startvoorwaarden). Zonder startkwalificatie toch een opleiding met baangarantie… Dat is toch super!!!

Wij van ReachOut4You dragen een steentje bij door te zorgen voor een goed voortraject, zodat de deelnemers vol goede moed aan hun nieuwe toekomst kunnen beginnen.

Is je interesse gewekt? En ben je tussen de 17 en 25 jaar oud? Neem dan contact met ons op! In een voorbespreking en een persoonlijk gesprek wordt bepaald of jij een geschikte kandidaat bent voor dit speciale traject.