Samen erop uit

Vertrouwen krijgen en geven

WE ReachOut4You

Jorrit Verhoeven

Wie ik ben

Hoi! Ik ben Jorrit Verhoeven, getrouwd en vader van twee fantastische kinderen. Ik heb ruim 12 jaar bij de overheid gewerkt, een aantal jaren als beroepsmilitair…

Lees meer

Stichting BOSS

Stichting BOSS

BOSS biedt maatwerktrajecten aan welke plaats vinden in de vrije natuur en bestaan uit methodisch opgebouwde trainingen gericht op het verbeteren van fysieke fitheid, mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden.

Bezoek de website

Facebook

ReachOut4You

begeleiding op maat voor iederen

Ambulante zorg

Ambulante zorg oftewel individuele begeleiding is een begeleidingsvorm in of vanuit de thuissituatie. Het uitgangspunt bij deze zorg is de hulpvraag voor de cliënt.

De hulpvraag kan onder meer zijn:

  • Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling.
  • Ondersteuning bij dagelijkse regelzaken en financiën.
  • Ondersteuning bij problemen met denken en concentreren.
  • Verdere ontwikkeling in zelfredzaamheid, bijvoorbeeld het nemen van de eigen regie, het leren maken van eigen keuzes en het leren stellen van grenzen.
  • Ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hierbij bied ik ook hulp aan cliënten met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) en een angststoornis.
  • Begeleiding en ondersteuning in multi-problem gezinnen.

In een intakegesprek zoeken we samen naar een concreet leerdoel of een gewenste zorgbehoefte. Na dit eerste kennismakingsgesprek kan er worden gestart met de thuisbegeleiding oftewel ambulante zorg.

 

ReachOut4You ( boekbaar als flexkracht )

 

  • residentiële zorg (groepsgewijze en individuele begeleiding)IMG_3054
  • ambulante begeleiding binnen diverse levensgebieden (netwerk, wonen, werken en vrijetijdsbesteding)
  • jeugdzorg en reclassering, jeugd- en volwassenen-TBS. Hieronder vallen alle zorgzwaartepakketen met de daarbij vaak aanwezige GGZ- en LVB-problematiek en problemen door sterke gedragsstoornissen (SG).

 

ReachOut4You geeft precies aan waar ik voor sta:

-ReachOut4You: Iemand de hand reiken / toesteken (contact zoeken)

Ik reik jou mijn hand. Ik wil je bereiken en helpen

Wat ik belangrijk vind en waar ik voor sta en ga:

Wat vind ik belangrijk:

Betrouwbaar: Open en eerlijk zijn het nakomen van afspraken. Mijn Motto: Zoals je zelf behandeld wilt worden zo behandel je ook een ander.

Betrokken: 
Ik leef me in, in je persoonlijk proces, we zijn allemaal gelijkwaardig. De basis is een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

Transparant: 
Ik ben duidelijk, inzichtelijk en toegankelijk door mijn open en eerlijke manier van communiceren.